دانشگاه:دانشگاه علوم پزشکی زنجانتیپ دانشگاه: تیپ 2
تلفن: ۰۲۴-۳۳۰۱۴۰۰۰
ایمیل: centlib@zums.ac.ir
مدیر اطلاع‌رسانی:علی بهروزیمقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
ایمیل: abehroozy@zums.ac.ir
کل کتابخانه‌ها: ۸ کتابخانه مرکزی: ۱ کتابخانه دانشکده‌ای: ۴ کتابخانه بیمارستانی: ۳ سایر کتابخانه: ۰
نتیجه رتبه بندی
جستجو :
عنوان کارمند-کتابدارغیرکتابدارکتاب فارسیکتاب لاتینفضا(مترمربع)
مرکزی (قلم چی ) ۶۰۸۲۳۲۱۸۰۰۱۳۳۶
      

 

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا