دانشگاه:دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهتیپ دانشگاه: تیپ 2
تلفن: ۰۸۳۳۸۳۶۹۸۵۴
ایمیل:
مدیر اطلاع‌رسانی:مهدی تقدسیمقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشکی
ایمیل: M_taghadosi@kums.ac.ir
کل کتابخانه‌ها: ۱۶ کتابخانه مرکزی: ۱ کتابخانه دانشکده‌ای: ۹ کتابخانه بیمارستانی: ۶ سایر کتابخانه: ۰
نتیجه رتبه بندی
جستجو :
عنوان کارمند-کتابدارغیرکتابدارکتاب فارسیکتاب لاتینفضا(مترمربع)
مرکزی ۱۰۹۱۵۱۹۵۹۴۲۳۱۶۹۶
      

 

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا