دانشگاه:دانشگاه علوم پزشکی ایلامتیپ دانشگاه: تیپ 3
تلفن:
ایمیل:
مدیر اطلاع‌رسانی:سید عباس میرزاییمقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
ایمیل: Mirzaee-s@medilam.ac.ir
کل کتابخانه‌ها: ۵ کتابخانه مرکزی: ۱ کتابخانه دانشکده‌ای: ۲ کتابخانه بیمارستانی: ۲ سایر کتابخانه: ۰
نتیجه رتبه بندی
جستجو :
عنوان کارمند-کتابدارغیرکتابدارکتاب فارسیکتاب لاتینفضا(مترمربع)
مرکزی ۳۵۷۰۱۰۲۳۱۵۱۵۲۰
      

 

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا