دانشگاه:دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرتیپ دانشگاه: تیپ 3
تلفن:
ایمیل:
مدیر اطلاع‌رسانی:سمیره نوردیمقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: کتابداری در شاخه پرشکی
ایمیل: sci@irshums.ac.ir
کل کتابخانه‌ها: ۲ کتابخانه مرکزی: ۱ کتابخانه دانشکده‌ای: ۰ کتابخانه بیمارستانی: ۱ سایر کتابخانه: ۰
نتیجه رتبه بندی
جستجو :
عنوان کارمند-کتابدارغیرکتابدارکتاب فارسیکتاب لاتینفضا(مترمربع)
مرکزی ۲۰۴۱۰۴۱۲۹۴۳۳
      

 

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا