کتابخانه:مركز آموزش روانپزشكی ابن سينا و دكتر حجازیشابکا: IR-201400058نوع کتابخانه:بیمارستانیوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:زهره جانفدامقطع تحصیلی: کاردانی
رشته تحصیلی:
ایمیل: JanfadaZ1@mums.ac.ir
کارکنان: ۱
منابع:۶,۰۳۹
خدمات-امانت: ۴,۶۹۰فضا(مترمربع): ۱۵۴
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه مركز آموزش روانپزشكی ابن سينا و دكتر حجازی

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا