کتابخانه:مركز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع)شابکا: IR-202670019نوع کتابخانه:بیمارستانیوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:جمائیل پور احمدی صومعه سرائیمقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: کتابداری
ایمیل: jmailpoorahmadi784@yahoo.com
کارکنان: ۲
منابع:۹۲۹
خدمات-امانت: ۱۵۶فضا(مترمربع): ۴۷
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه مركز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع)

کتابخانه امیرالمومنین (ع) از بدو تاسیس در بیمارستان توتونکاران واقع در خیابان نامجو، بیمارستان توتونکاران در سال ۱۳۶۹ شروع بکار کرد و در سال ۱۳۸۰ به مکان جدید واقع در خیابان امام خمینی، میدان حشمت، پشت دادگستری، خیابان ۱۷ شهریور نقل و مکان کرد. واحد کتابخانه در مساحتی ۵۸/۵ مترمربع در طبقه اول واقع شده است و دارای مخزن باز و سالن مطالعه میباشد .

در حال حاضر با مجموعه ای شامل ۵۹۲ نسخه کتاب فارسی و ۷۴۰ نسخه کتاب لاتین فعالیت خود را در چارچوب اهداف و رسالت های کتابخانه های دانشگاهی دنبال میکند .

نرم افزار کتابخانه پیام/ ثنا می باشدکه از طریق آدرس زیر قابل دسترسی مراجعه کنندگان به کتابخانه است .

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا