دانشگاه:دانشگاه علوم پزشکی قمتیپ دانشگاه: تیپ 3
تلفن:
ایمیل:
مدیر اطلاع‌رسانی:عابدین ثقفی پورمقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی
ایمیل: asaghafi@muq.ac.ir
کل کتابخانه‌ها: ۱۲ کتابخانه مرکزی: ۱ کتابخانه دانشکده‌ای: ۶ کتابخانه بیمارستانی: ۵ سایر کتابخانه: ۰
نتیجه رتبه بندی
جستجو :
عنوان کارمند-کتابدارغیرکتابدارکتاب فارسیکتاب لاتینفضا(مترمربع)
ستادی۵۶۳۷۳۷۹۶۴۲۰۱۱
      

 

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا