دانشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بمتیپ دانشگاه: تیپ 3
تلفن:
ایمیل:
مدیر اطلاع‌رسانی:الهه امیرماهانیمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی
ایمیل: centlib@mubam.ac.ir
کل کتابخانه‌ها: ۴ کتابخانه مرکزی: ۱ کتابخانه دانشکده‌ای: ۲ کتابخانه بیمارستانی: ۱ سایر کتابخانه: ۰
نتیجه رتبه بندی
جستجو :
عنوان کارمند-کتابدارغیرکتابدارکتاب فارسیکتاب لاتینفضا(مترمربع)
مرکزی۲۱۵۷۲۷۱۰۴۸۶۰۳
      

 

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا