کتابخانه:مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)شابکا: IR-200880010نوع کتابخانه:بیمارستانیوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:مريم جليلي محبمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: كتابداري و اطلاع رساني
ایمیل: jalili.m@iums.ac.ir
کارکنان: ۲
منابع:۴,۱۵۰
خدمات-امانت: ۱,۰۹۸فضا(مترمربع): ۳۴۸
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا