دانشگاه:انستیتو پاستور ایرانتیپ دانشگاه: تیپ 2
تلفن:
ایمیل:
مدیر اطلاع‌رسانی:نوشین حقیقی پورمقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی
ایمیل: centlib@pasteur.ac.ir
کل کتابخانه‌ها: ۱ کتابخانه مرکزی: ۱ کتابخانه دانشکده‌ای: ۰ کتابخانه بیمارستانی: ۰ سایر کتابخانه: ۰
نتیجه رتبه بندی
جستجو :
عنوان کارمند-کتابدارغیرکتابدارکتاب فارسیکتاب لاتینفضا(مترمربع)
مرکزی ۱۳۱۲۰۰۳۱۵۲۰۱۸۱
      

 

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا