کتابخانه:مرکزی شابکا: IR-202500001نوع کتابخانه:مرکزیوب سایت: http://centlib.yums.ac.ir/
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:علی برزینمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کتابداری اطلاع رسانی
ایمیل: diglib@yums.ac.ir
کارکنان: ۵
منابع:۱۵,۱۱۲
خدمات-امانت: ۵,۰۰۵فضا(مترمربع): ۷۸۱
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه مرکزی

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا