کتابخانه:مجتمع بیمارستانی امیراعلمشابکا: IR-200880083نوع کتابخانه:بیمارستانیوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:ناهید دلیرانمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
ایمیل: dalirann@gmail.com
کارکنان: ۱
منابع:۳,۲۳۸
خدمات-امانت: ۱,۱۴۸فضا(مترمربع): ۱۶۲
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه مجتمع بیمارستانی امیراعلم

در حال حاضر کتابخانه این مرکز با حمایت‌های بی شائبه معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان، بکارگیری شیوه‌های نوین کتابداری، اطلاع‌رسانی و تکنولوژی، استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات و در راستای اهداف آموزشی پژوهشی بیمارستان، به عرضه خدمات می‌پردازد.

هدف کتابخانه تأمین نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی، متخصصین، دانشجویان و کارمندان می‌باشد سیستم کتابخانه بر اساس سیستم کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (NLM) و به صورت قفسه باز اداره می‌شود مساحت کتابخانه حدود۱۲۰ متر مربع می باشد که شامل سالن مطالعه، سایت رایانه و اطلاع رسانی، بخش مخزن، بخش مرجع و میز گردش منابع (امانت) به صورت مجزا می‌باشد.

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا