کتابخانه:مجتمع بیمارستانی یاسشابکا: IR-200880129نوع کتابخانه:بیمارستانیوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:کتایون واژبختمقطع تحصیلی: کاردانی
رشته تحصیلی: گرافیک
ایمیل: yashosp-lib@sina.tums.ac.ir
کارکنان: ۱
منابع:۲۰۳
خدمات-امانت: ۷۱فضا(مترمربع): ۳۰
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه مجتمع بیمارستانی یاس

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا