کتابخانه:پژوهشگاه غدد و متابولیسمشابکا: IR-400880078نوع کتابخانه:سایروب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:رشا اطلسیمقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
ایمیل: emri-lib@tums.ac.ir
کارکنان: ۱
منابع:۵۲۶
خدمات-امانت: ۴فضا(مترمربع): ۱۳۶
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه پژوهشگاه غدد و متابولیسم

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا