کتابخانه:موزه تاریخ علوم پزشکی ایرانشابکا: IR-400880170نوع کتابخانه:سایروب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:فریبا میوانهمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کتابداری گرایش کتابخانه های دانشگاهی
ایمیل: meivaneh@yahoo.com
کارکنان: ۱
منابع:۴,۶۷۲
خدمات-امانت: ۱۰فضا(مترمربع): ۹۱۲
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه موزه تاریخ علوم پزشکی ایران

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا