کتابخانه:بهداشت شابکا: IR-202420010نوع کتابخانه:دانشکده ایوب سایت: [لینک]
مدیر/رئیس:طاهره حسینی فرمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی
ایمیل: hyglib@kums.ac.ir
کارکنان: ۲
منابع:۹,۲۷۵
خدمات-امانت: ۱۰,۸۴۶فضا(مترمربع): ۲۳۲
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه بهداشت

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۷۶ بطور مستقل با چهار گروه آموزشی (بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها) در مقطع کاردانی، (بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای) در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته راه اندازی گردید.

واحد کتابخانه دانشکده بهداشت نیز در سال ۱۳۷۶ تأسیس شده و تاکنون مشغول ارائه خدمات کتابخانه ­ای و اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان گرامی و همکاران محترم می ­باشد.

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا