کتابخانه:بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیهشابکا: IR-201270009نوع کتابخانه:بیمارستانیوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:زهرا نوباغیمقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
ایمیل: nobaghiz1@medsab.ac.ir
کارکنان: ۱
منابع:۱۰۵
خدمات-امانت: ۱۸۵فضا(مترمربع): ۱۰۵
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا