کتابخانه:بهداشتشابکا: IR-201380007نوع کتابخانه:دانشکده ایوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:مرضیه فیضی ربانیمقطع تحصیلی: کاردانی
رشته تحصیلی: مدارک پزشکی
ایمیل: behdashtlib@gmu.ac.ir
کارکنان: ۲
منابع:۱,۲۱۳
خدمات-امانت: ۱,۵۱۶فضا(مترمربع): ۶۰
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه بهداشت

کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۹۸ با هدف ارایه اطلاعات معتبر در حیطه موضوعی علوم بهداشتی وعلوم وابسته جهت استفاده دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان راه اندازی گردید.

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا