کتابخانه:بهداشت شابکا: IR-200210016نوع کتابخانه:دانشکده ایوب سایت: [لینک]
مدیر/رئیس:زهرا قراجه داغی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل: zgharajedaghi@gmail.com
کارکنان: ۱
منابع:۳,۲۱۶
خدمات-امانت: ۱۸۵فضا(مترمربع): ۲۹۰
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه بهداشت

کتابخانه دانشکده بهداشت از سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر برای ۳۰۶ دانشجو در مقطع کارشناسی رشته‌های تحصیلی بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت حرفه ای و مهندسی بهداشت محیط و مقطع کارشناسی ارشد رشته های ارگونومی، اقتصاد بهداشت، آموزش بهداشت، حشره شناسی پزشکی، مهندسی بهداشت حرفه ای و مهندسی بهداشت محیط خدمات کتابخانه‌ای را به صورت چاپی و الکترونیکی ارائه می‌کند.

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا