کتابخانه:آموزشکده عالی سلامت مشگین شهر شابکا: IR-200410001نوع کتابخانه:دانشکده ایوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:سارا نورمحمدیمقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
ایمیل: saranuormohammady@gmail.com
کارکنان: ۱
منابع:۴۸۴
خدمات-امانت: ۱۵۱فضا(مترمربع): ۱۳۸
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه آموزشکده عالی سلامت مشگین شهر

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا