کتابخانه:بهداشت شابکا: IR-200060006نوع کتابخانه:دانشکده ایوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:بهناز شیبانیمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
ایمیل: behnaz.21.sheibany@gmail.com
کارکنان: ۱
منابع:۴,۹۸۱
خدمات-امانت: ۸۳۹فضا(مترمربع): ۴۹۲
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه بهداشت

کتابخانه دانشکده بهداشت و تغذیه در تیر ماه ۱۳۷۲ افتتاح گردید. در ابتدای تاسیس مجموعه این کتابخانه بیشتر شامل کتابهای انتقالی از دانشکده های پیراپزشکی، توانبخشی، داروسازی و همچنین مرکز آموزش بهداشت سابق بوده و پس از آن با هماهنگی ها و تلاشهای مستمر و ارتباطات موثر با اعضای هیئت علمی و دانشجویان در جهت هر چه غنی تر ساختن مجموعه کتابخانه اقدامات موثری صورت گرفت. با حمایت گسترده مسئولین تحولات اساسی در پربار ساختن مجموعه بویژه در بخش کتابهای لاتین به وجود آمد.

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا