دانشگاه:دانشگاه علوم پزشکی تبریزتیپ دانشگاه: تیپ 1
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۴۷۱۸۹
ایمیل: Centlib@tbzmed.ac.ir
مدیر اطلاع‌رسانی:حمید الله وردی پورمقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت
ایمیل: allahverdipourh@tbzmed.ac.ir
کل کتابخانه‌ها: ۲۲ کتابخانه مرکزی: ۱ کتابخانه دانشکده‌ای: ۱۱ کتابخانه بیمارستانی: ۱۰ سایر کتابخانه: ۰
نتیجه رتبه بندی
جستجو :
عنوان کارمند-کتابدارغیرکتابدارکتاب فارسیکتاب لاتینفضا(مترمربع)
مرکزی۱۱۲۱۳۲۷۲۰۴۷۲۱۹۳
      

 

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا